Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри Ясенка Шигарминова – прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1000 лв.

29 юли 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ и ал. 3, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Ясенка Димитрова Шигарминова – прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

В предложението от Божидарка Попова – и. ф. административен ръководител на Апелативна прокуратура – Пловдив, е посочено, че прокурор Шигарминова работи в системата на прокуратурата над 41 години. Започнала е кариерата си като районен прокурор на Районна прокуратура – Ивайловград на 11.02.1980 г., а от 21.11.1983 г. е районен прокурор на Районна прокуратура – Карлово. От 1993 г. е прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив, като в периода от 03.05.1999 г. до 31.10.1999 г. е била заместник-окръжен прокурор. Считано от 01.11.1999 г. и към настоящия момент Ясенка Шигарминова е прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив.

Посочено е, че прокурор Шигарминова е доказала сериозно отношение към професията, умее и проявява стремеж да предава знанията и опита си на по-младите прокурори, както и има значителен принос в осъществяването на дейността на Апелативна прокуратура – Пловдив, и издигане авторитета на институцията.

Прокурорската колегия освободи, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Ясенка Шигарминова от заеманата длъжност „прокурор“ в Апелативна прокуратура – Пловдив, считано от 10.08.2020 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд