Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи Калина Чапкънова за свой говорител и за осъществяващ връзките с медиите

29 юли 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи Калина Чапкънова за осъществяващ връзките с медиите /говорител/ на колегията, както и за участие в състава на Екипа за реакция при възникване на криза. Съгласно Правилника за организацията и дейността на ВСС и неговата администрация представляващият ВСС, съвместно с говорителите на Съдийската и Прокурорската колегии, организира и координира изпълнението на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020, както и отговаря за комуникационната и медийната политика и взаимодействие на ВСС с органите на държавната власт, с други централни и териториални органи на изпълнителната власт, с юридически лица с нестопанска цел, съсловни организации и медии.

Решението на Прокурорската колегия е във връзка с освобождаването на Даниела Машева, като изборен член на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд