Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия допусна до участие в избора на член на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите, кандидата Евгени Иванов – прокурор във Военно-апелативна прокуратура

29 юли 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет допуска, на основание чл. 29г, ал. 3 от ЗСВ, до участие в избора на член на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите, кандидата Евгени Иванов Иванов. Решението ще бъде обявено на интернет сайта на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд