Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА

Във връзка с насрочения за 8 август 2020 г. (събота) писмен изпит по конкурса за първоначално назначаване в районните съдилища, се уведомяват всички кандидати, че при регистрацията на участниците, както и през цялото време на провеждане на писмения изпит ще се съблюдават предписанията и изискванията за неразпространение на COVID-19 и временно въведените противоепидемични мерки съгласно Заповед № РД-01-446/31.07.2020 г. на министъра на здравеопазването във връзка със Заповед № РД-01-447/31.07.2020 г.

Участниците следва да имат предвид Заповед № ВСС 7929/04.08.2020 г. на главния секретар на ВСС, с която се забранява достъп до изпитната зала на кандидати:

           -  с видими симптоми на остри респираторни болести (повишена температура над 38 градуса, кашлица, затруднено дишане и др.);

           - лица, които отказват да извършат дезинфекция и да поставят предпазна маска.

Още веднъж напомняме на кандидатите, че писменият изпит ще се проведе в аудитория 272 на Софийски университет "Св. Климент Охридски", Централен корпус, Северно крило, ет. 3, съгласно публикувано в раздела на конкурса разпределение, с начало на регистрация от 08.00 часа. Влизането в сградата на Софийски университет "Св. Климент Охридски" ще се осъществява САМО откъм ул. „Св. Климент Охридски” № 6, през бариерата на вътрешния двор, вход – Централен корпус, като влизането на автомобили не е позволено.    

Във връзка със забраната, предвидена в Наредба №1/09.02.2017 г., с която не се разрешава ползването на съдебни и тълкувателни решения или друга съдебна практика, както и с цел спазване на противоепидемичните изисквания във връзка с усложнената обстановка в страната, явяващите се на изпита кандидати следва да носят нормативни актове без такива приложения или при наличие на такава практика същата следва да бъде ограничена от самия кандидат по начин, непозволяващ ползването й.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд