Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съобщение до допуснатите до устен изпит кандидати за младши прокурори в районните прокуратури

Във връзка с насрочените устни изпити по конкурса за младши прокурори в районните прокуратури, уведомяваме всички допуснати кандидати, че при провеждането им ще се съблюдават предписанията и изискванията за неразпространение на COVID-19 и временно въведените противоепидемични мерки съгласно Заповед № РД-01-446/31.07.2020 г. на министъра на здравеопазването, във връзка със Заповед № РД-01-447/31.07.2020 г.

Участниците следва да имат предвид Заповед № ВСС - 8029/04.08.2020 г. на главния секретар на ВСС, съгласно която влизането и достъпът на участниците до сградата на Националния институт на правосъдието, следва да се осъществява при спазване на мерките за лична хигиена - задължително ползване на поставените дезинфектанти, измерване на телесната температура с отчетени показания под 38 градуса и при условие, че участниците носят защитни маски или друго средство, покриващо носа и устата (в т. ч. кърпа, шал, шлем и др.).

Забранява се достъпът до изпитните зали на кандидати:

-  с видими симптоми на остри респираторни болести (повишена температура над 38 градуса, кашлица, затруднено дишане и др.);

- лица, които отказват да извършат дезинфекция и да поставят предпазна маска.

Още веднъж напомняме на кандидатите, че следва да се явят на съответния изпитен ден до 08:45ч. в двора на Националния институт на правосъдието (вход САМО откъм ул. "Екзарх Йосиф" № 14) за изтегляне на жребий, съгласно чл. 23 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както и за съставяне на почасов график за провеждане на събеседването с тях.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд