Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС освободи Теодора Георгиева от длъжността „съдия“ в АССГ във връзка с назначаването й за европейски прокурор в Европейската прокуратура

7 август 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 160 от ЗСВ във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Теодора Любомирова Георгиева от заеманата длъжност „съдия“ в Административен съд – София - град, считано от 29.07.2020 г. – датата на публикуване в Официалния вестник на Европейския съюз на решението на Съвета за назначаването й за европейски прокурор в Европейската прокуратура.

Теодора Георгиева е назначена за европейски прокурор, посочен от България, за срок от шест години, с решение за изпълнение (ЕС) 2020/1117 на Съвета от 27.07.2020 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд