Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
124 кандидати се явиха на писмения изпит за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в районните съдилища

8 август 2020 година

Днес, 08.08.2020 г. в зала 272 на СУ „Св. Климент Охридски“, се проведе писменият изпит по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по пр.  № 7/25.02.2020 г., изм. и доп. с решение по протокол № 8/10.03.2020 г. конкурс за заемане на 7 длъжности „съдия“ в районните съдилища. На конкурс са обявени по една длъжност в Районен съд – Своге, Районен съд – Кърджали, Районен съд – Лом, Районен съд – Берковица, Районен съд – Велики Преслав, Районен съд – Айтос и Районен съд – Мадан.

На писмения изпит се явиха 124  кандидати от 154 допуснати до участие в конкурса. В 9,00 часа, в присъствието на членовете на конкурсната комисия се изтеглиха по един казус от гражданско-правните и наказателно-правните науки, както и един тест по Право на Европейския съюз и в областта на правата на човека. От явилите се кандидати  45 са предали в запечатан плик отговори по казуса от гражданско-правните науки и 79 – по казуса от наказателно-правните науки.

При регистрацията на участниците, както и при провеждането на писмения изпит бяха спазени  предписанията и изискванията за неразпространение на COVID-19 и временно въведените противоепидемични мерки съгласно Заповед № РД-01-446/31.07.2020 г., на министъра на здравеопазването, във връзка със Заповед № РД-01-447/31.07.2020 г.

Кандидатите получили оценка от писмения изпит над 4,50 ще бъдат допуснати до устен изпит.

Пожелаваме успех на всички кандидати!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд