Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС ще проведе на 16.09.2020 г. избор на административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Бургас

10 август 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи на 16.09.2020 г. да се проведе събеседването с допуснатия кандидат в процедурата за избор на административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Бургас, открита с решение по протокол № 28/18.09.2019 г.

Кандидат е Любомир Георгиев Петров – и. ф. административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Бургас.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд