Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА ЗА ПОВИШАВАНЕ И ЗАЕМАНЕ НА 9 (ДЕВЕТ) ДЛЪЖНОСТИ „СЪДИЯ“ ВЪВ ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

Уведомяваме Ви, че резулатите от класирането на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 9 (девет) свободни длъжности „съдия“ във Върховния административен съд, обявен с Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 34/06.11.2018 г., обн. в ДВ бр. 95/16.11.2018 г., са публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в раздел „Важно“ > „Конкурсни процедури“ > „Конкурс за повишаване в длъжност и преместване“ > 2018 > „Конкурси за повишаване в длъжност“ > ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд