Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС ще обсъди на 1 септември внедряването на Единната информационна система на съдилищата

25 август 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ще обсъди на 1 септември 2020 г. въпроси, свързани с внедряването на Единната информационна система на съдилищата, след като в насроченото за днес заседание не бе събран необходимият за вземане на решения кворум. На следващото ще бъдат поканени Гергана Мутафова – член на ВСС и ръководител на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, представители на екипа за неговото изпълнение от „Информационно обслужване“ АД, както и председатели на съдилищата, в които е внедрена системата.

Предложение за разглеждане на темата е направено от трима членове на Колегията – Боряна Димитрова, Севдалин Мавров и Даниела Марчева. Те се мотивират с изпратени от пилотните съдилища писма и констатации, според които ЕИСС е създадена в труден за ползване вид по отношение на нейните потребители – съдии и съдебни служители, и съществуват противоречия в нейните функционалности с изискванията на чл. 360в-360к от Закона за съдебната власт.

Във ВСС са получени писма с мнения и предложения по въпроса от над 30 апелативни, окръжни и районни съдилища.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд