Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Резултатите по успешно финализирания проект „Ефективен достъп до правосъдие“ представиха Министерство на правосъдието и Висшия съдебен съвет

27 август 2020 година

Днес, 27 август 2020 г., в Конгресен център „Глобус“ се проведе заключителна пресконференция по проект „Ефективен достъп до правосъдие“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ и съфинансиран от Европейския социален фонд. Висшият съдебен съвет е партньор на Министерството на правосъдието в неговото изпълнение.

По време на събитието бяха представени изпълнените дейности, отчетените резултати и положителните ефекти от реализирането на проекта.

Успешно е постигната основната цел на проекта – подобряване достъпа до правосъдие чрез изграждане на механизъм за оценка и мониторинг на ефективността, независимостта и прозрачността на съдебната система, както и реализиране на ефективни политики за качествено обслужване на гражданите и бизнеса.

Общата стойност на проекта е 433 166,77 лв., от които 368 191,75 лв. европейско съфинансиране и 64 975,02 национално съфинансиране.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд