Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет наложи дисциплинарно наказание „забележка“ на двама съдии

01 септември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет наложи на Събчо Атанасов Събев – съдия в Окръжен съд – Бургас, дисциплинарно наказание по чл. чл. 308, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт „забележка“ за извършено от него дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 3 от ЗСВ. Дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт „забележка“ бе наложено и на Мирослава Стефанова Тодорова – съдия в Софийски градски съд за допуснати нарушения по чл. 307, ал. 3, т.1 от ЗСВ.

Решенията на Колегията подлежат на обжалване пред Върховния административен съд в 14- дневен срок, считано от вземане на решението.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд