Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение решение на ВАС във връзка с дисциплинарно дело срещу Даниела Иванова – съдия във АСНС

1 септември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение решение № 9728 от 16.07.2020 г. на Върховния административен съд – Петчленен състав - II колегия, по административно дело № 2430/2020 г., с което оставя в сила решение № 17599 от 20.12.2019 г., постановено по адм. дело № 9934/2019 г. на тричленен състав на ВАС, Шесто отделение, с което се отхвърля жалбата на Инспектората към ВСС срещу решение по т. 8 от протокол № 23/16.07.2019 г. на СК, с което по дисциплинарно дело № 48/2017 г. по описа на ВСС е прието, че Даниела Росенова Иванова – съдия в Апелативния специализиран наказателен съд, не е извършила нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 4 от Закона за съдебната власт и не ѝ се налага дисциплинарно наказание.

Решенията се прилагат към кадровото дело на Даниела Росенова – съдия в АСНС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд