Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение решение на ВАС

01 септември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение решение №10009/21.07.2020 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение, по адм. дело №3079/2020 г., образувано по жалба на Ивайло Петров Николов срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 13.3 от протокол №2/28.01.2020 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд