Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
СК на ВСС определи дати за събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в РС в градовете Велинград, Пещера,Чепеларе и ОС - Смолян

17 септември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебна власт, както следва:

  • Окръжен съд – Смолян: 13.10.2020 г.
  • Районен съд – Велинград: 13.10.2020 г.
  • Районен съд – Пещера: 20.10.2020 г.
  • Районен съд – Чепеларе: 20.10.2020 г.

Допуснатият кандидат за Административен ръководител –– председател на Окръжен съд – Смолян е Динко Карамфилов Хаджиев - адм. ръководител-председател на Районен съд – Златоград, за Административен ръководител – председател на Районен съд – Велинград - Лилия Георгиева Терзиева-Владимирова - съдия в Районен съд – Пещера, за Административен ръководител – председател на Районен съд – Пещера - Атанаска Стоянова Павлова - и.ф.адм.ръководител-председател на Районен съд – Пещера и съдия в Районен съд – Пещера, а допуснатият кандидат за Административен ръководител – председател на Районен съд – Чепеларе - Вихра Милкова Къдринска - прокурор в Районна прокуратура – Смолян.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд