Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Ева Иванова от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Добрич

17 септември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, освободи Ева Василева Иванова от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Добрич, считано от 20.09.2020 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд