Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение за оптимизиране щатната численост на Районен съд - Бургас

17 септември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да съкрати, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ една свободна длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Ямбол и да разкрие такава в Районен съд – Бургас. Предложението ще бъде внесено за разглеждане и произнасяне на заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 24.09.2020 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд