Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение решения на ВАС по жалби на Стоян Германов и Благой Потеров

17 септември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно прие за сведение решение №10660 от 03.08.2020 г. по адм. дело №1996/2020 г., на Върховния административен съд, Шесто отделение, образувано по жалба на Стоян Атанасов Германов и решение №10661 от 03.08.2020 г. по адм. дело №1997/2020 г., на Върховния административен съд, Шесто отделение, образувано по жалба на Благой Гавраилов Потеров.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд