Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането по предложението за промяна на границите на съдебни райони

17 септември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет реши да отложи разглеждането по предложението за промяна на границите на съдебни райони на пет районни съдилища - Софийски районен съд, Районен съд – Костинброд, Районен съд – Елин Пелин, Районен съд – Перник и Районен съд – Самоков за заседанието на Съдийска колегия на 13 октомври 2020 г. с оглед събиране на допълнителна информация относно ефекта на промяната досежно административното правораздаване.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд