Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
СЪОБЩЕНИЕ

Всички съдилища, които желаят да продължат да работят с Единната информационна система на съдилищата следва да заявят това писмено на адрес vss@vss.justice.bg или по пощата с обратна разписка. Заявленията от административните ръководители да бъдат депозирани във Висшия  съдебен съвет в срок до 17 септември 2020 г., съгласно решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 23/16.09.2020 г., т. 1.2.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд