Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
40 съдилища ще продължат да работят с Единната информационна система на съдилищата

21 септември 2020 година

Общо 40 съдилища продължават да работят с Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС). В изпълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 23/16.09.2020 г., в указания срок – 17.09.2020 г., с писма до ВСС административните ръководители на 23 съдилища са изразили желание да продължат въвеждането на нови дела в системата. Всички образувани дела в ЕИСС ще бъдат довършени в нея.

Въвеждането на нови дела в ЕИСС ще продължи във Военно-апелативен съд, Военен съд – София, районните съдилища в Пирдоп, Етрополе, Белоградчик, Кула, Пазарджик, Крумовград, Мадан, Златоград, Девин, Нова Загора, Провадия, Разград, Силистра, Дулово, Тутракан, Горна Оряховица, Дряново, Трявна, Луковит, Червен бряг, Девня, както и 17–те пилотни съдилища – Апелативен съд – София, Апелативен съд – Велико Търново, окръжните съдилища в Благоевград, Перник, Смолян, Варна, Велико Търново, и районните съдилища в Сливница, Костинброд, Смолян, Чепеларе, Елхово, Тополовград, Търговище, Омуртаг, Велико Търново и Елена.

ЕИСС е създадена в изпълнение на Дейност 3.1 „Разработване на Единната информационна система на съдилищата“ по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0001-C01/26.08.2016 г.

С решения на Пленума на ВСС по протокол № 14/18.06.2020 г. ЕИСС е одобрена за използване в 153 – съдилища, с изключение на административните съдилища и Върховен административен съд, както график за пилотното ѝ внедряване в 17 съдилища.

С решение на Пленума на ВСС по протокол № 19/23.07.2020 г. е приет окончателния график за внедряване на ЕИСС.

 

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд