Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение Определение № 123 от 07.01.2020 г. по административно дело № 7455/2019 г. на тричленен състав на Върховния административен съд, Шесто отделение

23 септември 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Определение № 123 от 07.01.2020 г. по административно дело № 7455/2019 г. на тричленен състав на Върховния административен съд, Шесто отделение, влязло в сила на 21.01.2020 г., с което е оставена без разглеждане жалбата на административния ръководител на Софийска градска прокуратура против решение по т. 2 от протокол № 15 от заседанието на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 29.05.2019 г., с което на Мариана Панчева Мачева - следовател в Следствен отдел при Софийска градска прокуратура, е наложено дисциплинарно наказание по реда на чл. 308, ал. 1, т. 1 ЗСВ „забележка“, за допуснато дисциплинарно наказание по чл.307, ал.3, т.2 ЗСВ.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд