Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи Веселин Василев Вичев – прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич, на длъжност заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Добрич

23 септември 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначава, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Веселин Василев Вичев – прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Добрич, считано от датата на встъпване в длъжност. Решението е във връзка със заявлението от настоящия заместник-окръжен прокурор Виолета Златева Великова за освобождаването ѝ от заеманата длъжност.

Прокурор Вичев е назначен по предложение от Радослав Бухчев – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Добрич, като сред посочените аргументи са неговия авторитет, професионален и административен опит, лични качества и принос за постигнатите добри резултати по надзора за законност през 2017 и 2018 г.

Веселин Вичев има над 20 години юридически стаж, от които над 13 години в системата на Прокуратурата на Република България. В периода 2001-2002 г. е заемал длъжността „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Добрич. От 02.12.2002 г. до 25.06.2003 г. е прокурор в Районна прокуратура – Добрич, като в периода  2003-2005 г. заема длъжността заместник-районен прокурор, а от 21.04.2005 г. до 04.03.2015 г. е административен ръководител на Районна прокуратура – Добрич. От 04.03. 2015 г. и към настоящия момент е прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд