Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС трансформира длъжности за съдебни служители във Военно-апелативна прокуратура и Окръжна прокуратура – Велико Търново

23 септември 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет даде съгласие за трансформиране на 1 свободна щ. бр. за длъжност „куриер“ в 1 щ. бр. за длъжност „системен администратор“ във Военно-апелативна прокуратура, както и за трансформиране на 1 щ. бр. за длъжност „домакин“ в 1 щ. бр. за длъжност „шофьор-домакин“ в Окръжна прокуратура – Велико Търново. Необходимостта от длъжност „системен администратор“ във Военно-апелативна прокуратура е с оглед информационното и техническо обслужване на магистратите и съдебните служители, тъй като са налице най-малко 22 броя точки на локалната мрежа за обслужване. Трансформацията в Окръжна прокуратура – Велико Търново е обоснована с утвърдените 3 щ. бр.  за длъжността „шофьор-призовкар“, при предоставени за ползване 4 служебни автомобила, един от които е оборудван като мобилен център за разследване. С трансформираната длъжност ще се осигури водач на автомобила – мобилен център за разследване, както и за организиране снабдяването с необходимия инвентар , консумативи и материали в трите различни сгради, в които се помещава Окръжната прокуратура.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд