Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие Обобщена информация за образуването, движението и приключването на преписките и делата в ПРБ, и статистически данни за разследваните досъдебни производства през първото полугодие на 2020 г. в НСлС и следствените отдели

23 септември 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие на основание чл. 30, ал. 5, т. 13 от ЗСВ Обобщена информация за образуването, движението и приключването на преписките и делата в Прокуратурата на Република България за първото шестмесечие на 2020 г., както и статистически данни за разследваните досъдебни производства през първото полугодие на 2020 г. в Националната следствена служба, следствените отдели при окръжните прокуратури, Специализираната прокуратура и Софийска градска прокуратура.

Информацията ще бъде публикувана на интернет страницата на ВСС в раздел „Статистика“.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд