Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
В ПАМЕТ НА ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР ВОДЕНИЧАРОВ – ЧЛЕН НА ВСС В ПЕРИОДА 2003 - 2007 г.

      На 24 септември 2020 г. ни напусна проф. Александър Воденичаров – дългогодишен преподавател по Административно право, Административен процес, Общинско право и Местно самоуправление. Професор Воденичаров е декан на Правно-историческия факултет и председател на Общото събрание на Югозападния университет „Неофит Рилски“  (ЮЗУ) в периода 1999-2008 г., заместник-декан на Юридическия факултет на ЮЗУ в периода от 1995 г. до 1999 г. и ръководител на катедра „Публичноправни науки и публичен мениджмънт“.

Той е член на Комитета за местните и регионални власти към Съвета на Европа и заместник-председател на Централния кооперативен съюз.

Проф. Александър Воденичаров е член и говорител на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента в периода от 16.12.2003 г. до 03.10.2007 г.  Член e на Постоянната комисия по местно самоуправление в 39-то и 40-то Народното събрание.

Висшият съдебен съвет се присъединява към скръбта на семейството и изказва своите дълбоки съболезнования! 

 

Опелото ще се състои на 28 септември 2020 г. в църквата „Света София“ от 12.00 ч.

 

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!

 

                                                                                              

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд