Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, МЛАДШИ ПРОКУРОРИ И МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ

25.09.2020 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на 29.09.2020г. (вторник) и Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 30.09.2020г. (сряда) предстои да одобрят, на основание чл. 186, ал. 4 от ЗСВ, кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи в рамките на обявените конкурсни длъжности, както и същия брой от следващите кандидати по реда на класиранията.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на 02.10.2020 г. (петък) в Университета по архитектура, строителство и геодезия, Аула „Максима“, бул. „Христо Смирненски“ № 1, гр. София от 14:00 ч. да заявят лично или чрез упълномощен представител писмено желанието си за назначаване на длъжностите „младши съдия“, „младши прокурор“ и „младши следовател“ пред съответната колегия на ВСС, по поредността съобразно бала по чл. 186, ал. 1 от ЗСВ.

Допълнителна информация ще бъде публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, в раздел ВАЖНО/Конкурсни процедури/Конкурси за младши съдии, младши прокурори и младши следователи.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд