Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС оптимизира щатната численост на съдилищата

24 септември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, съкрати една свободна длъжност „съдия“ в Районен съд – Девня, и на същото основание разкри една длъжност „съдия“ в Районен съд – Варна, считано от датата на вземане на всяко от решенията. Те са във връзка с необходимостта за осигуряване на свободна длъжност за назначаване на младши съдия в Окръжен съд – Варна, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Варна, след като е изтекъл срокът на назначението му по чл. 240 от ЗСВ.

На посочените основания Пленумът на ВСС съкрати една свободна длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Ямбол, като разкри същата в Районен съд – Бургас, считано от 10.10.2020 г. Решенията са по повод подадено заявление за оттегляне на даденото съгласие от съдия да изпълнява функциите на административен ръководител на Районен съд – Несебър, и негово искане да бъде възстановен на основание чл. 196, ал. 5 от ЗСВ на равна по степен длъжност „съдия“ в Районен съд – Бургас. 

На основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ Пленумът съкрати една свободна длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Враца и разкри същата в Районен съд – Враца, считано от датата на вземане на решенията. С тях се отчита необходимостта от преназначаване на длъжност „съдия“ в Районен съд – Враца на младши съдия в Окръжен съд – Враца, с изтекъл срок на назначение по чл. 240, ал. 2 от ЗСВ.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд