Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС оптимизира щатната численост на Окръжна прокуратура – Плевен и Окръжна прокуратура - Враца

24 септември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от Закона за съдебната власт съкрати щатната численост на Окръжна прокуратура – Плевен с една свободна длъжност „прокурор“ и разкри същата в Окръжна прокуратура – Враца, считано от датата на вземане на решението. То е предложено от Прокурорската колегия на ВСС предвид преназначаването на изпълняващия функциите „административния ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Враца, на длъжност „прокурор“, и като се отчитат статистическите данни, показващи ниска натовареност на Окръжна прокуратура – Плевен.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд