Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС даде съгласие за предприемане на действия по придобиване на части от имот в София

24 септември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за организиране и координиране от страна на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ при Администрацията на ВСС, на последващи съвместни действия от всички съсобственици на УПИ I – за общежитие и трафопост, кв. 503 по действащия регулационен план на местността „Овча купел – кв. 50“, във връзка с евентуално придобиване от страна на държавата чрез ВСС на части – частна собственост, попадащи в границите му, за нуждите на органите на съдебната власт. Решението е във връзка с процедурата по обявяването и влизането в сила на виза за проучване и проектиране на преустройството на сгради за нуждите на Прокуратурата на Република България, находящи се на ул. „Монтевидео“ № 21 и ул. „Народно хоро“ № 89 б.

Решението на Пленума на ВСС ще бъде изпратено на главния прокурор на Република България.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд