Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение решения на комисия „Управление на собствеността“, приемани през времето когато не заседава ПВСС

24 септември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение взетите от комисия „Управление на собствеността“ към ПВСС решения от две редовни заседания, осъществени чрез видеоконферентна връзка, проведени на 29.07.2020 г. и 26.08.2020 г., съобразно делегираните ѝ правомощия с решението на Пленума по протокол № 19/23.07.2020 г. Решенията на комисията са отразени в протоколи № 23/29.07.2020 г. и № 24/26.08.2020 г., които са публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, в раздел „Постоянни комисии“/Комисия „Управление на собствеността“/Протоколи и в локалната информационна система на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд