Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи резервен член на конкурсната комисия по конкурс за повишаване в длъжност "съдия" в окръжните съдилища – наказателна колегия

29 септември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд – Варна за редовен член на конкурсната комисия за повишаване в окръжните съдилища – наказателна колегия, на мястото на Пламен Синков.

Чрез жребий, на освободеното от нея място, Съдийската колегия определи за  резервен член  на конкурсната комисия Васил Гатов – съдия в Апелативен съд - Пловдив - наказателна колегия.

Решението е във връзка със заявлението за отвод от Пламен Синков – заместник-административен ръководител, и. ф. „председател“ на Апелативен съд – Бургас.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд