Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие анализ на определяните оценки по общите критерии за атестиране

29 септември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие анализ на определяните оценки по общите критерии за атестиране „Умение за оптимална организация на работата“ и „Експедитивност и дисциплинираност“ във връзка с нейно решение по протокол № 17/02.06.2020 г.

В изпълнение на посоченото решение е извършена проверка на 396 Единни формуляри за атестиране (ЕФА) на съдии с приети от Съдийската колегия комплексни оценки в периода 03.10.2017 г. – 30.07.2020 г. Установено е, че на 60 магистрати от съдилища в гр. София и страната Комисията по атестирането и конкурсите е намалила точковото оценяване по един и/или два от посочените критерии, въз основа на отразени в ЕФА констатации за работата. В 44 от случаите оценката е намалена само по критерия „Умение за оптимална организация на работата“, в 8 само по критерия „Експедитивност и дисциплинираност“, и в 8 оценките са намалявани и по двата общи критерия. В 3 случая намалените от КАК оценки са завишени от Колегията до максималния брой точки след проведено изслушване във връзка с депозирано възражение срещу изготвена комплексна оценка. В два случая увеличението е по критерия „Умение за оптимална организация на работата“, а в един случай и по двата критерия.

С решение на Съдийската колегия Анализът се публикува на интернет страницата на ВСС със заличени лични данни на магистратите и имена на органите на съдебната власт.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд