Актуални събития и съобщения
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
СЪОБЩЕНИЕ ДО МАГИСТРАТИТЕ ОТ РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА

С решение по пр. № 28/12.10.2020 г. Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет УДЪЛЖИ срока на предварителното проучване относно необходимостта за провеждане на процедура по реда на чл. 194 от ЗСВ за всички районни съдилища. В тази връзка се уведомяват магистратите от районните съдилища, че имат възможност да подадат заявление за преназначаване по реда на чл. 194 от ЗСВ в друг районен съд. Заявленията, в свободен текст, следва да се адресират до Комисията по атестирането и конкурсите в срок до 16.10.2020 г. (петък) включително.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд