Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС допълни състава на КАК-СК

13 октомври 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет допълни състава на постоянно действащата Комисия по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС, с Десислава Борисова Николова – съдия в Окръжен съд – Добрич, избрана от Пленума на Върховния касационен съд.

Тя е избрана за член на КАК–СК, на проведено на 07.10.2020 г. заседание на Пленума на ВКС, съгласно чл. 37, ал. 5 от ЗСВ.

При обсъждането бяха отбелязани трудностите при попълване на състава на КАК, поради липса на желание у магистратите да участват в нея.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд