Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС одобри попълнения формуляр за регистрация на националните лица за контакт на НСМГТД в Република България и Информационната система за вътрешния пазар

13 октомври 2020 година

Съдийската колегия на ВСС одобри попълнения формуляр за регистрация на националните лица за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България и Информационната система за вътрешния пазар. Колегията възложи на дирекция „Международна дейност и протокол“ в Администрацията на ВСС да изпрати попълнения формуляр до Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).

Решението е във връзка с писмо от ДАЕУ относно прилагането на разпоредбите за административно сътрудничество, съдържащи се в Решение 2001/470/ЕО, посредством Информационната система за вътрешния пазар (IMI). ВСС ще бъде регистриран като институция, а лицата за контакт на НСМГТД като потребители, които ще имат възможност посредством системата да изпращат документи в стандартизиран вид.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд