Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет потвърди наложеното дисциплинарно наказание – „забележка“ на Бойко Василев – прокурор в Районна прокуратура – Ловеч

14 октомври 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет потвърди, на основание чл. 314, ал.4 от Закона за съдебната власт, наложеното със Заповед № РД – 19-99/18.08.2020 г. на административния ръководител на Районна прокуратура – Ловеч дисциплинарно наказание по чл. 308, ал.1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“, на Бойко Стелианов Василев – прокурор в Районна прокуратура – Ловеч.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд