Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи дата за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат в процедура за избор административен ръководител на Софийска районна прокуратура

14 октомври 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи 18.11.2020 г. за дата, на която ще се проведе събеседване с допуснатия кандидат - Невена Яворова Зартова - заместник на административния ръководител – заместник районен прокурор на Софийска районна прокуратура, изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Софийска районна прокуратура, в процедура за избор административен ръководител – районен прокурор на Софийска районна прокуратура, открита с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 09/11.03.2020 г. (обн. ДВ, бр. 49/29.05.2020 г.).

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд