Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи и.ф. административни ръководители на няколко органа на съдебната власт

14 октомври 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, определи Калоян Минчев Димитров – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Асеновград, за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Асеновград, считано от 17.10.2020 г., до закриване на този орган, съгласно решение на Пленума на ВСС по протокол №20 от 13.08.2020 г., т. 1. За изпълняващ функциите административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Калово, е определена Димитрина Димитрова Шекерева – настоящ административен ръководител на органа, считано от 17.10.2020 г. до закриване на прокуратурата. Румен Валентинов Сираков – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Хасково е определен за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на органа, считано от 20.10.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд