Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ПК на ВСС одобри поименен списък на хабилитирани преподаватели по наказателно право и определи поименен състав на конкурсната комисия по конкурса за повишаване в длъжност прокурор на ВКП

14 октомври 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри поименен списък на хабилитирани преподаватели по наказателно право, с академична длъжност или професор, за избор на членове на конкурсната комисия по конкурса за повишаване в длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура. Конкурса е обявен с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол №27/15.07.2020 г.. Списъкът е както следва:

 • проф. д.ю.н. Георги Митов – СУ „Св. Климент Охридски“;
 • проф. д-р Лазар Груев - СУ „Св. Климент Охридски“;
 • проф. д-р Пламен Панайотов - СУ „Св. Климент Охридски“;
 • доц. д-р Ралица Илкова - СУ „Св. Климент Охридски“;
 • проф. д-р Момяна Гунева – Бургаски свободен университет;
 • проф. д.ю.н. Маргарита Чинова - Бургаски свободен университет;
 • доц. д-р Светла Вучкова - Бургаски свободен университет;
 • доц. д-р Юлиана Матеева – Варненски свободен университет;
 • доц. д-р Валентин Недев - Варненски свободен университет;
 • доц. д-р Галина Ковачева - Варненски свободен университет;
 • проф. д-р Веселин Вучков – НБУ;
 • проф. д-р Румен Владимиров – НБУ;
 • проф. д.ю.н. Йонко Кунчев – ПУ „Паисий Хилендарски“;
 • доц. д-р Даниела Дончева - ПУ „Паисий Хилендарски“;
 • доц. д-р Екатерина Салкова - ПУ „Паисий Хилендарски“
 • проф. д.н. Румен Марков – УНСС;
 • доц. д-р Надежда Кръстева – ЮЗУ „Неофит Рилски“;
 • проф. д-р Иван Сълов – РУ „Ангел Кънчев“.

Чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5 от ЗСВ бе определен поименен състав на конкурсната комисия, като за редовен член бе определен проф. д-р Веселин Вучков – НБУ, а за резервен проф. д.ю.н. Георги Митов – СУ „Св. Климент Охридски“.

Така съставът на конкурсната комисия е както следва:

За редовни членове:

 •  Емилия Пенева – прокурор във ВКП;
 • Димитър Панайотов – прокурор във ВКП;
 • Божидар Качуров – прокурор във ВКП;
 • Димитрия Ганчева-Петкова – прокурор във ВКП;
 • проф. д-р Веселин Вучков – НБУ.        

За резервни членове:

 • Галина Стоянова – прокурор във ВКП;
 •  проф. д.ю.н. Георги Митов – СУ „Св. Климент Охридски“.
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд