Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ПК на ВСС предлага на Пленума на ВСС промени, свързани с хипотезите, при които се дължи допълнително трудово възнаграждение при заместване на административен ръководител

14 октомври 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да измени решение по т. 36.2. от протокол № 46 от заседанието на Висшия съдебен съвет, проведено на 21.11.2013 г., като текста е както следва: „При заместване на административен ръководител от съдия, прокурор или следовател, който не е заместник на административния ръководител, да се изплаща допълнително трудово възнаграждение, във връзка с чл. 259, ал. 1 от КТ, при спазване Правилата за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи и в рамките на утвърдените бюджетни средства на съответния орган на съдебната власт“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд