Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет попълни състава на постоянни комисии към Прокурорската колегия и към Пленума на ВСС

14 октомври 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 25, ал. 5 от Правилата за работа на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и във връзка с встъпването на Евгени Иванов в длъжност „изборен член на ВСС“, реши да го определи като член на Комисията по атестирането и конкурсите и Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ към Прокурорската колегия на ВСС. Колегията реши да предложи на Пленума на ВСС той да бъде определен и като член на Комисията по правни въпроси.

Евгени Иванов бе избран за член на ВСС на мястото на Даниела Машева в резултат на проведеното на 19 и 26 септември 2020 г. Общо събрание на прокурорите, след възстановяването й на длъжност „прокурор“ във ВКП и назначаването й впоследствие на длъжност „заместник на главния прокурор“. С решения на Прокурорската колегия по протокол № 31 от 04.10.2017 г., тя бе определена в състава на Комисията по атестирането и конкурсите и Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ към Прокурорската колегия на ВСС, а с решение на Пленума по протокол №32 от 12.10.2017 и в състава на Комисията по правни въпроси към Пленума на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд