Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати процедурата за избор на административен ръководител на Районна прокуратура - Павликени

14 октомври 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши да прекрати процедурата за избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Павликени, поради отказ от участие на единствения допуснат кандидат – Габриела Антонова Дремсизова – прокурор в Районна прокуратура – Павликени и изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Павликени. Процедурата е открита с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол №15/29.04.2020 г. (обн. ДВ, бр. 49/29.05.2020 г.).

С решение на Пленума на ВСС по протокол №20/13.08.2020 г., т. 1 бе решено закриването на Районна прокуратура - Павликени, заедно с районните прокуратури в градовете Горна Оряховица и Свищов, които са в района на Окръжна прокуратура - Велико Търново.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд