Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС продължи процедурата по заявяване на желания за назначаване на младши съдии

15 октомври 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет продължи процедурата по чл. 186, ал. 6 от Закона за съдебната власт, с оглед необходимостта от допълване на окончателния списък на одобрените кандидати за младши съдии със следващия кандидат, заявил желание за назначаване в Окръжен съд – Разград. Решението е във връзка с постъпил по реда на чл. 186, ал. 9, изречение трето от ЗСВ, отказ от Кристина Митева – класиран участник в конкурса за младши съдии, за назначаване на длъжността „младши съдия в Окръжен съд – Разград.

Колегията определи дата – 19 октомври 2020 г. (понеделник), от 13,30 ч., в зала № 107 в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Езарх Йосиф“ № 12, гр. София, на която да бъдат поканени следващите петима кандидати, класирани след Кристина Митева, които да се явят лично (или чрез упълномощен представител) да заявят писмено желанието си за назначаване на длъжността „младши съдия“ в Окръжен съд – Разград.

С оглед на това Колегията ще допълни решението си по протокол № 33/06.10.2020 г., с което е приет окончателният списък на одобрените кандидати за младши съдии, като бъде заменен отказалият се кандидат със следващия по реда на класиране, заявил желание.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд