Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи дата за провеждане на процедура за избор на председател на Районен съд – Асеновград

20 октомври 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи дата – 10.11.2020 г., за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат в процедурата за избор на административен ръководител – председател на Районен съд – Асеновград.

За участие в нея е допусната Мария Караджова – изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Асеновград.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд