Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС преназначи младши съдия с продължен срок по чл. 240 от ЗСВ на длъжност „съдия“ в Районен съд - Русе

20 октомври 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 160 във връзка с чл. 243 от Закона за съдебната власт, назначи Кристиан Гюрчев – младши съдия в Окръжен съд – Ловеч, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Русе, считано от датата на вземане на решението. На съдия Гюрчев е възложено да довърши започнатите с негово участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела.

Колегията прие за сведение заявление от Евелина Попова – съдия в Административен съд – Варна, за оттегляне на подадената молба за освобождаване от заеманата длъжност на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт, както и прекрати образуваното в тази връзка административното производство.

Решението е прието при отвод на Атанаска Дишева – член на ВСС.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд