Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС допълни окончателния списък на одобрените кандидати за младши съдии

20 октомври 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 186, ал. 9, изречение второ от Закона за съдебната власт, измени и допълни решението си по протокол № 33/06.10.2020 г., т. 11, с което е приет окончателен списък на одобрените кандидати за младши съдии, като замени Кристина Митева със следващия класиран кандидат, заявил желание за назначаване в Окръжен съд – Разград – Петър Милев.

Решението е във връзка с постъпилия на 02.10.2020 г. във ВСС отказ на Кристина Митева от заявеното желание за назначаване на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Разград.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд