Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед, с която е обърнато внимание на Стоян Загоров – прокурор в Окръжна прокуратура – Варна

21 октомври 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед № 775/10.08.2020 г., на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Варна, с която на основание чл. 327, ал.1 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Стоян Загоров – прокурор в Окръжна прокуратура – Варна. Тя ще бъде приложена ведно с решението на Прокурорската колегия към кадровото дело на прокурора.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд