Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи изпълняващ функциите административен ръководител на Районните прокуратури в градовете Ловеч, Гоце Делчев и Стара Загора

21 октомври 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от Закона за съдебната власт, определи Цветомир Папурков – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Ловеч, за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на същата прокуратура, считано от 27.10.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. За изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Гоце Делчев бе определен досегашният административен ръководител – Иван Чилев, считано от 29.10.2020 г. до закриване на органа на съдебната власт, съгласно решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 20/13.08.2020 г., т. 1.

За изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура - Стара Загора бе определен Андреан Сутров – заместник на административния ръководител в същата прокуратура, считано от 26.10.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд