Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи дата за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат за избор на административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна специализирана прокуратура

21 октомври 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи 25.11.2020 г. като дата за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат - Димитър Франтишек Петров - прокурор в Специализираната прокуратура, в процедура за избор административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна специализирана прокуратура. Процедурата е открита с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 19/03.06.2020 г. (обн. ДВ, бр. 53/12.06.2020 г.).

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд